РЫБИ мөнгөний музей... - Secret World

Sir Phirozshah Mehta Rd, Fort, Mumbai, Maharashtra 400001, India
22 views

Naomi Law

Description

РИВИ мөнгөний музей нь Энэтхэгийн нөөцийн банк (Руби) – ны байгуулсан онцгой музей юм. Др а. п. Абдул Калам-Энэтхэгийн хуучин ерөнхийлөгч, 2004 онд музей нээлтээ. Энэ нь Энэтхэгийн хойг дахь мөнгөний хувьслыг харуулсан зорилготой, зөв хуванцар мөнгөний өнөөгийн эрин үед бараа солилцоо системийн эртний өдрөөс. Энэ музейд янз бүрийн галерей зоос, цаасан мөнгө болон бусад мөнгөн дурсгалуудыг хадгалан үлдээсэн байна.