cac-gouffre-de-padirac-la-mot-hang-ong-secret-world

cac-gouffre-de-padirac-la-mot-hang-ong-secret-world

Các Gouffre de Padirac là một hang động... - Secret World

Le Gouffre, 46500 Padirac, Francia

Depika Rai
by Depika Rai
4

Overview

Các Gouffre de Padirac là một hang động hệ thống có một sông ngầm dưới đất và hẻm núi và một hang động. Hồ ngầm và bơi và thành thạch nhũ tất cả thêm hấp dẫn của nó, nhưng bằng cách nào đó, đó là kích thước của các hang động đó thực sự là đáng kinh ngạc. Nó là nhất đến thăm hang động hệ thống trong cả nước Pháp và một trong số thu hút khách du lịch của những bài hát-Pyrenees khu vực.Các hang động hệ thống là 103 mét dưới đất và có thể được truy cập qua một thang máy hoặc một cầu thang. Một lần trong các hệ thống đang được thực hiện bởi một chiếc thuyền qua các phòng trưng bày và vào hang động lớn.