epping-secret-world

epping-secret-world

लन्डन: Epping वन ... - Secret World

Epping Forest, Regno Unito

Claudia Guida
by Claudia Guida
3

Overview

Epping वन, लन्डन सबैभन्दा ठूलो खुला ठाउँ । यो कवर 2,476 हेक्टर (6,118.32 एकड) र समावेश क्षेत्रमा woodland, grassland, heath, नदी, bogs र ponds, र यो भन्दा एक साइट छ विशेष वैज्ञानिक चासो र एक विशेष क्षेत्र को संरक्षण