fort-donelson-chien-truong-quoc-gia-secret-world

fort-donelson-chien-truong-quoc-gia-secret-world

Fort Donelson Chiến Trường Quốc Gia... - Secret World

Lock D Rd, Dover, TN 37058, Stati Uniti

Frida Trump
by Frida Trump
3

Overview

Fort Donelson Chiến Trường Quốc Gia Chuẩn Tướng Ulysses S. Grant đã trở nên khá nổi tiếng như ông đã viết những lời này sau sự đầu hàng của liên Minh miền nam Fort Donelson vào ngày chủ nhật, ngày 16, 1862. Liên Minh chiến thắng tại Fort Donelson phấn chấn ở phía Bắc, và choáng váng về phía Nam. Trong ngày của sự đầu hàng, Louisville và Nashville sẽ rơi vào liên Minh tay. Grant và quân đội của ông đã tạo ra một con đường để chiến thắng cho công Đoàn