Costacciaro/ວັດຖຸບູຮານ້ໍາໂຮງງານ... - Secret World

Via Valentini, 31, 06021 Costacciaro PG, Italia
36 views

Maria Fernandez

Description

ການ Antico frantoio Dell 'olio ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນປະຫວັດສາດຂອງນະຄອນໄດ້,ພາຍໃນປະເທດຫ້ອງການບໍ່ດົນມານີ້ການປັບປຸງ. ສະຖານທີ່ແມ່ນມູນຄ່າການຢ້ຽມຢາມເປັນມັນສະເຫນີທັງຫມຍະຂອງວົງເວີນການປຸງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການ milling ຈົນກ່ວາກົດແລະຂຸດຄົ້ນຂອງນ້ໍາ. ໂຮງງານ,ລົງວັນທີກັບ XVII-XVIII ຕະວັດ,ແມ່ນຢູ່ໃນການດໍາເນີນງານຈົນກ່ວາບໍ່ໄດ້ເວລາຫຼາຍປີກ່ອນຫນ້ານີ້,ໃນເວລາທີ່ມັນເປັນ Mr. ໂລ Bartoletti. ມັນແມ່ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແລະເກົ່າແກ່ນ້ໍາໂຮງງານຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່;ມັນເປັນຈັກພະຍານທີ່ສໍາຄັນຂອງການປູກຂອງເວີໄມ້ຢືນຕົ້ນ,ຢ່າງກວ້າງເຜີຍແຜ່,ແລ້ວຢູ່ໃນສະຕະວັດທີ່ສິບຫ້າໄດ້,ໃນ Duchy ຂອງ Montefeltro. ຈາກການເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ໂຮງໄດ້ເອີ້ນວ່າ&ຈໍານວນຫຼາຍ;ທະ Montano&ຈໍານວນຫຼາຍ;. ໄລຍະການໃນສະຖານທີ່ບາງທີອາດມີຈາກດ&ຈໍານວນຫຼາຍ;molendium&ຈໍານວນຫຼາຍ;ຊຶ່ງຫມາຍຄວາຊັດເຈນໂຮງງານ,ໂດຍຜ່ານໄລຍະການຂອງຈຳນວນຫັນ. ໂຄງປະກອບການກອບດ້ວຍໂຮງສີສໍາລັບການກົດແລະການບີເວີດແລະເປັນ oak beam,ທີ່ແມ່ນຈອດຫີນຖ່ວງການ.