ເກາະຂອງ Budelli ແລະສີບົວທີ່ຫາດຊາຍ... - Secret World

Isola di, Budelli, 07024 La Maddalena SS, Italia
21 views

Alessia Fini

Description

ໃນບັນດາຫຼາຍທີ່ສຸດຫາດຊາຍງາມໃນປະເທດພວກເຮົາມີແມ່ນຄວາມສີບົວທີ່ມີດິນຊາຍໃນເກາະຂອງ Budelli. ທີ່ແທ້ຈິງ stratospheric ສິ່ງມະຫັດຂອງລັກສະນະທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການທີ່ຈະເປັນສີບົວ microorganism ວ່າ&ຈໍານວນຫຼາຍ;ຄີ&ຈໍານວນຫຼາຍ;ການ prairies ຂອງ posidonia ແລະຊີວິດພາຍໄຍ. ເລ,ແນ່ນອນ,ແມ່ນ incredible ແລະເປັນເອກະລັກຫນຶ່ງຂອງເດືອນ.