Cala Bianca ຄົ້ນເກຄົ້ນ Camerota... - Secret World

84050 Camerota SA, Italia
65 views

Elizabeth Lange

Description

ມັນແມ່ນ,ອາດຈະເປັນ,ຫນຶ່ງຂອງທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດແລະສະເພາະຊາຍຢູ່ໃນທັງຫມ Campania ພາກພື້ນ. ມັນແມ່ນ Cala Bianca ຄົ້ນເກຄົ້ນ Camerota,ເປັນທີ່ແທ້ຈິງໃນໂລກຂວັນທີ່ວ່າພຽງແຕ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍການທະເລແລະມີຊາຍສີຂາວ,ກໍານົດໃນ Cilento ຝັ່ງແລະອ້ອມໂດຍພືດ,ເຮັດໃຫ້ທັງຫມຕົນຢ້ຽມຢາມຫຼຸດລົງໃນຮັກ.