റൊമാന്റിക് village of Cavernago... - Secret World

24050 Cavernago BG, Italia
22 views

Pria Clinton

Description

റൊമാന്റിക് village of Cavernago സ്ഥിതി Bergamo താഴ്വരകൾ വെറും 12 കിലോമീറ്റര് നിന്ന് Bergamo and is embraced by മനോഹരമായ പ്രാദേശിക പാർക്ക് of the Serio, ഒരു സംരക്ഷിത പ്രകൃതി റിസർവ് വികസിക്കുന്നത് നിന്ന് Seriate along the course of the homonymous നദി Serio, അപ്പ് അതിന്റെ വായ് in Adda. Cavernago is a village with a unique atmosphere and is also known as" il paese dei due castelli", കോട്ട Malpaga and the castle of Cavernago. കോട്ട Malpaga is the place where ബർത്തലോമ്യോ Colleoni തീരുമാനിച്ചു മുറപോലെ തന്റെ വസതിയിൽ once he received in fief ഈ കാ പ്രദേശങ്ങള് and although the structure was born with defensive needs, it was ഭയമോ പറയാതെ by works of art, frescoes and decorations to make it perfect as a noble residence. It is now possible to visit the castle and appreciate all the views and rooms, and it is also possible to do it ധരിച്ച് beautiful vintage clothes from the Colleoni period. ഈ വിലയേറിയ വസ്ത്രം have all been കൈകൊണ്ട് എടുക്കൽ പോലെ പ്രചോദന frescoes of the castle and allow you to live a truly special experience. You can also sleep inside the walls of the castle, in the Inn of the Noble യാത്രക്കാർ, ഒരു ഘടന located in the courtyard and designed for the lovers of history and മനോഹരമായ staying, which offers കിടക്കകളും സാധാരണ വിഭവങ്ങൾ ലൊംബാർഡിന്റെ പാരമ്പര്യം. In addition, every year in August, the historical re-enactment in Malpaga opens ഒരു വിടവ് ന് കഴിഞ്ഞ ഘട്ടത്തിൽ along the way of the castle characters in traditional clothes, minstrels, princesses and കഷണ്ടി നൈറ്റ്സ് അതുപോലെ ഗായകര് and musicians, ഒരു സാധാരണ മധ്യകാല atmosphere and absolutely unmissable. രണ്ടാം കോട്ട Cavernago is also linked to the Colleoni House, and is the castle of Cavernago, also called Martinengo Colleoni. It was built between 1597 and 1610 by ഫ്രാൻസെസ്കോയുടെ Martinengo Colleoni, ഒരു നാലാം തലമുറ descendant of Colleoni. പോലെ തന്റെ മുൻഗാമിയായ, ഫ്രാൻസെസ്കോയുടെ ആയിരുന്നു. ഒരു വിദഗ്ധ നേതാവ് but also a man of culture and managed to create a safe but incredibly rich building of artistic works and അതിലോലമായ embellishments. During the nineteenth century, the ബ്രാഞ്ച് Colleoni കുടുംബം. ഇതിൽ ഫ്രാൻസെസ്കോയുടെ ആയിരുന്നു. ചോര നിർഭാഗ്യവശാൽ മരിച്ചു out and the fortress underwent several handovers, until it became part of the property of the Gonzaga Princes of the bishopric. ഈ ദിവസം Manor is still a private property of the family and is made available for guided tours and important events.