Starý Mlyn ... - Secret World

Via Populonia, 3, 58024 Massa Marittima GR, Italia
26 views

Emanuela Bianchi

Description

Starý Mlyn Ropný mlyn zo sedemnásteho storočia poskytuje platné historické svedectvo o roľníckej civilizácii, ktorá už dnes neexistuje, čo návštevníkovi umožňuje skutočnú vizuálnu rekonštrukciu typického prostredia každodenného života v meste Maremma. Faktor, ktorý robí drviča tak zaujímavým, je úplnosť celého prístroja, relevantný príklad spracovania olív živočíšnou aj ľudskou energiou. Zostávajú dokonale zachované veľké ozubené koleso na kolíky, ktorého prototyp bol prvýkrát navrhnutý Leonardom da Vinci, pripojený k žulovému mlynskému kameňu cez páku, ku ktorej bol aggiogato mule a winepress, press, dubové drevo ovládané ručne a bol použitý na drvenie olivovej pasty vyrobenej z brúsenia. Existujú aj predmety užitočné na vykonanie práce, ako napríklad bruscole, kruhové vrecká z tkanej slamy, kde sa olivová pasta skladovala počas tlače, meracie lyžice na predaj maloobchodného oleja a nástroj na pečenie jačmeňa. Pri vchode do mlyna môžete vidieť zariadenie na predaj panenského olivového oleja, oleja z výliskov a nadácie, ktorá bola použitá pre olejové lampy. Spodná časť haly bola namiesto toho použitá ako stajňa pre mulicu.