Moliterno ບໍລິສັດພິພິທະພັນ... - Secret World

Via Giacobini, 133, 87042 Altomonte CS, Italia
28 views

Ria Spacey

Description

ພິພິທະພັນ,ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ ໒໐໐໓ ໂດຍການ Moliterno ຄົວຢູ່ໃນຫ້ອງການຂອງຊັບສິນເບິ່ງເຫັນໄດ້ homonymous ບໍລິສັດ,ເອກະສານຕົ້ນຕໍຂັ້ນຕອນຂອງການຜະລິດຂອງເຫລົ້າແລະວິນຍານໃນ Altomonte,ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບາງດ້ານຂອງດອງແລະຝີມືວັດທະນະທໍາຂອງສະຖານທີ່. ໃນບັນດາຕ່ອນ,ທີ່ເຂັ້ມແຂງຫຼັກການຂອງການເກັບກໍາໄດ້:gaseous ຈາກສິ້ນສຸດຂອງການ ໘໐໐,ເປັນໄມ້ກົດເປັນໄມ້ປະສົມ-ທາດເຫຼັກຂ່າວ.