gili-meno-crusoe-secret-world

gili-meno-crusoe-secret-world

Gili Meno,ທີ່ແທ້ຈິງເຄັນ Crusoe ເກາະ... - Secret World

Gili Meno, Gili Indah, Pemenang, Reggenza di Lombok Settentrionale, Nusa Tenggara Occidentale, Indonesia

Klarissa Richardson
by Klarissa Richardson
11

Overview

ພຽງແຕ່ເປັນເກມທີ່ບໍ່ບອກຈາກ Gili Trawangan ແລະກໍານົດໃນເຄິ່ງກາງຂອງສາມຫມູ່ເກາະເຣັດທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຄັນ Crusoe ສົບການຂອງ Gilis ມີບາງສ່ວນຂອງທີ່ດີທີ່ສຸດຫາດຊາຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການພົບເຫັນ. ພຽງແຕ່ສອງກິໂລແມັດຍາວນານແລະຫນຶ່ງທີ່ກ້ວາງ,Gili Meno ແມ່ນນ້ອຍທີ່ສຸດສາມເກາະດອນແລະໂດຍໄກຫຼາຍທີ່ສຸດສັນຕິພາບແລະພາຍໃຕ້ການພັດທະນາ. ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຍ່າງປະມານເກາະຢູ່ຕາມຫາດຊາຍຫຼືເສັ້ນທາງຂອງ Gili Meno ໃນພາຍໃຕ້ສອງຊົ່ວໂມ.