ceiba-vieques-secret-world

ceiba-vieques-secret-world

ຫ້:ຍັກ Ceiba ໄມ້ຢືນຕົ້ນຂອງ Vieques... - Secret World

Carr. 200 Km. 2.2 Barrio, Vieques 00765, Porto Rico

Molly Sutton
by Molly Sutton
12

Overview

ລົມພະຍຸແລະພະຍຸ. ຫຼັງຈາກທີ່ຫຼາຍກ່ວາສາມຮ້ອຍພຸດ-ແລະບາງຄົນກໍ່ເວົ້າວ່າພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຫ້າຮ້ອຍ,ການຍັກ Ceiba ໄມ້ຢືນຕົ້ນຂອງ Vieques,ຂະຫນາດນ້ອຍໄປເກາະຫ້,ໄດ້ກັບຄືນມາກັບດອກໄມ້. ຫຼັງຈາກສຸດທ້າຍ cataclysms,ທຸກຄົນຄິດວ່າເຂົາຈະບໍ່ຟື້ນ.ເພື່ອປົກປ້ອງມັນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນການ Ceiba ໄມ້ຢືນຕົ້ນຈອດ,ການເຄຊາດຂອງ ໕໑ ແຂວງ. ດອກຂອງຕົນເປັນກໍລະນີພິຈາລະນາເປັນ omen ດີສໍາລັບການທັງເກາະ,ພຽງແຕ່ຢາກໄປຢ້ຽມຢາມ,ເຫັນພຽງແຕ່ເປັນໂຊເຫນ່. ໃນແປ້ວັດທະນະທໍາ,ceiba ຕົ້ນໄມ້ແມ່ນອັນສັກສິດຊະນິດໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນເຜົ່າພື້ນຫ້ວຍຊາຍເບິ່ງຕົ້ນໄມ້ທີ່ເປັນລູກຊາຍຂອງຣ່າ. ໃນສັ້ນ,ພິເສດທີ່ສຸດເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ,ເຊິ່ງໃນໄລຍະປີໄດ້ກາຍເປັນທີ່ແທ້ຈິງດຶງດູດການທ່ອງທ່ຽທີ່ປີຫຼັງຈາກປີຍັງຈະສືບມື້.