mumo-secret-world

mumo-secret-world

"ການໂຈມຕີບ້ານ"ກ່ຽວກັບການພາຍນອກດ້ານຂອງ MUMO... - Secret World

Museumsplatz 1, 1070 Wien, Austria

Federica Salomone
by Federica Salomone
2

Overview

Erwin ດັດແກ້,ຊື່ສຽງເລືອກຈິດຕະນາແລະພິພິທະພັນ Moderner Kunst(MUMOK)ລວມກັນເພື່ອສ້າງບາງສະຖາປັບ້ານໃນ ໒໐໐໖,ແລະຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນການ&ຈໍານວນຫຼາຍ;ການໂຈມຕີບ້ານ&ຈໍານວນຫຼາຍ;ສິລະປະການຕິດຕັ້ງກ່ຽວກັບການພາຍນອກດ້ານຂອງການກໍ່ສ້າງຂອງ MUMOK. ການຕິດຕັ້ງແມ່ນການຮູ້ຂອງ Strabag,Felbermayr ແລະ Knauf. MUMOK ແມ່ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສິນລະປະພິພິທະພັນໃນອອສເຕີມີການເກັບກໍາທັນສະໄຫມສິນລະປະຈາກການທີ ໒໐ ແລະທີ ໒໑ ສັດຕະວັດ. ພິພິທະພັນມີການເກັບກໍາຂອງ ໗,໐໐໐ ທັນສະໄຫມແລະໃນປະຈຸສິນລະປະເຮັດວຽກ,ໃນທີ່ສຸດການຂະຫຍາຍສະແດງຂອງຈິດຕະນາການເຮັດວຽກວັນທີ່. ສິລະປະການຕິດຕັ້ງໄດ້ຖືກເປີດຂຶ້ນໃນວັນທີ ໑໙ ຕຸລາ,໒໐໐໖:ຕົວແທນຄົວເຮືອນ,ເຊິ່ງລາຍການສຽງອາຄານຂອງພິພິທະພັນຄື&ຈໍານວນຫຼາຍ;ລະເບີດ&ຈໍານວນຫຼາຍ;. ດັດແກ້ໃຊ້ເວລາຄວາມຄິດງ່າຍຫຼັງຈາກນັ້ນເພີ້ມທາງດ້ານຮ່າ deformations ເພື່ອລອກລວງຕາແລະຈິດໃຈ. ເສຍດາຍບໍ່ມີອີກແລ້ວຕິດຕັ້ງກ່ຽວກັບການພິພິທະພັນ.