Minsk: Bieloruská Národná knižnica... - Secret World

praspiekt Niezaliežnasci 116, Minsk, Bielorussia
29 views

Sabrina Pirelli

Description

“…. Ut sedieť homo Dei perfectus ad omne opus bonum instructu…” "Aby bol Boží muž dôkladne vybavený na každé dobré dielo."(2 Timothy 3: 17) S týmito slovami napísané v niekoľkých líg a päťuholníkové panely zobrazené ako otvorené knihy, Prijíma Národná knižnica Bieloruska, ktorí chcú internalizovať vedomosti uložené v jeho múroch. Vzdáva hold aj Františkovi Skorinovi, humanistickému Bielorusku, ktorý je pri vchode do knižnice zastúpený sochou. Pôvodný projekt pre bieloruskú národnú knižnicu bol vyvinutý v roku 2002 s prihliadnutím na základy Rady ministrov Bieloruskej republiky( Bielorusko), ktorá v roku 1998 nariadila výstavbu budovy v meste Minsk. Knižnica sa stala hlavným informačným a kultúrnym centrom krajiny, vrátane 8 miliónov jednotiek na rôzne témy. Národná knižnica vytvorila svoj vlastný počítačový systém, generovanie väčšieho počtu literatúry, grafické informácie, text, zvukové databázy. Používatelia majú tiež prístup k iným knižniciam a informačným inštitúciám vrátane niektorých v zahraničí.