Minsk: Valgevene Rahvusraamatukogu... - Secret World

praspiekt Niezaliežnasci 116, Minsk, Bielorussia
58 views

Loredana Sico

Description

“…. Ut sit homo Dei perfectus ad omne opus bonum instructu…” "Et jumalamees oleks põhjalikult varustatud iga hea töö jaoks."(2 Timoteose 3: 17) Need sõnad kirjutatud mitmes liigad ja Viisnurk paneelid kuvatakse avatud raamat, saab Rahvusraamatukogu Valgevene, kes soovivad internaliseerida teadmisi salvestatud oma seinad. Samuti avaldab see austust Frantsisk Skorinale, humanistlikule Valgevenele, keda esindab skulptuur raamatukogu sissepääsu juures. Valgevene Rahvusraamatukogu esialgne projekt töötati välja 2002. aastal, võttes arvesse Valgevene Vabariigi Ministrite Nõukogu (Valgevene) aluseid, kes 1998. aastal tellisid hoone ehitamise Minski linnas. Raamatukogu sai riigi peamiseks teabe-ja kultuurikeskuseks, sealhulgas 8 miljonit ühikut erinevatel teemadel. Rahvusraamatukogu lõi oma arvutisüsteemi, genereerides suurema hulga kirjandust, graafilist teavet, teksti, heli andmebaasi. Kasutajatel on juurdepääs ka teistele raamatukogudele ja teabeasutustele, sealhulgas mõnele välismaal.