Dr. ໃຈບ້ານເຮືອນຂອງ... - Secret World

SH12, Deolo, Kalimpong, West Bengal 734316, India
27 views

Alessia Drew

Description

Dr. ໃຈບ້ານເຮືອນຂອງ,ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ ໑໙໐໐ ເປັນກໍາພ້າແລະໂຮງຮຽນສໍາລັບເດັກນ້ອຍດ້ອຍ.ດັ່ງນັ້ນ,ໃນ ໑໙໐໐,ຫຼາຍກ່ວາສະຕະວັດທີ່ກ່ອນຫນ້ານີ້,Reverend Dr. ໂຢຍິ້ມໃຈເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ຊີວິດກັບຄວາມຝັນຂອງຕົນ. ຄວາມຝັນທີ່ຈະສ້າງເປັນສະຖາບັນທີ່ສະແດງອອກຂອງຮັກສໍາລັບເດັກນ້ອຍ. ເຮືອນສໍາລັບການກໍາພ້າແລະປະຖິ້ມເຄົ້າ-ອິນເດຍເດັກນ້ອຍທີ່ມີພຽງແຕ່ຢາກໄດ້ສໍາລັບຄວາມຮັກແລະໂອກາດທີ່ຈະດໍາລົງຊີວິດເປັນຊີວິດຂອງຄຸນຄ່າ. ຂະນະທີ່ເຮັດວຽກໃນກຸເປັນຄົນຂາຍໃນົນການບໍລິການ,ໃຈຖືກບາດສໍາຄັນແລະຊຸກຍູ້ໂດຍລັດຖະມົນຕີຂອງສາດສະໜາຈັກ,ໄດ້ Reverend ໂຢ McMurtrie,ທີ່ໄດ້ຮັບແຕ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນກະຊວງຂອງພຣະເຈົ້າ. ຕໍ່ໄປນີ້ຽນຈົບຂອງຕົນທີ່ມີການ M. A. ຈາກຈິດວິທະຍາໄລ,ລາວໃຊ້ເວລາສາມປີໃນວັນທີ່ຫ້ອງການ. ໃນວັນທີ່ຫ້ອງ,ລາວພັດທະນາຕືມສົນໃຈໃນກິດຈະກຳຂອງຊາຍໜຸ່ມຂອງກະສານອ້າງ,ການຈັດຕັ້ງທີ່ວ່າແຫວງຫາການເຫດການຊາຍໜຸ່ມຂອງສາດສະໜາຈັກໃນູ່,ອະທິຖານ,ການສຶກສາແລະການບໍລິການ. ນີ້ເບ້ຍົນໃຈທີ່ຈະພິຈາເປັນໄປໄດ້ຂອງການເຮັດວຽກກັບຕ່າງປະເທດໃນຫນຶ່ງການຍາກພາກສ່ວນຂອງໂລກ. ໃນ ໑໘໘໗,ຊາຍຫນຸ່ມຂອງເອກະສານອ້າຕັດສິນໃຈທີ່ຈະສົ່ງການເຜີຍແຜ່ຂອງຕົນເອງທີ່ຕ່າງປະເທດທີ່ດິນ,ແລະໃຈໄດ້ຖືກສົ່ງໄປເຮັດວຽກໃນ Kalimpong,ເຊິ່ງແມ່ນຢູ່ໃນທີ່ໃຊ້ເວລາ,ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ Darjeeling ພາລະກິດຂອງພາກເຫນືອຕາເວັນອອກອິນເດຍ. ປື້ມໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃນການ ໑໘໘໙,ແລະສອງມື້ຕໍ່ມາ,ການແຕ່ງງານອ McConachie,ໃຫ້ກັບໃຜພຣະອົງໄດ້ຮັບຮ່ວມສໍາລັບສອງປີ. Reverend ໃຈແລະພັນລະຍາຂອງກໍາຂັບເຮືອສໍາລັບການຶ່ງກ່ຽວກັບ ໒໑ ເດືອນມີນາ,໑໘໘໙. ສໍາລັບສອງປີ,ປື້ມເຮັດວຽກການກໍ່ສ້າງໃຫມ່ຈັກໃນ Kalimpong. ພຣະອົງຍັງໄດ້ສ້າງຕັ້ງ Kalimpong Mela–ການກະສິກໍາສະແດງສໍາລັບຊາວກະສິກອນທ້ອງຖິ່ນ–ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜ້າໄຫມຄະນະກໍາມະການເພື່ອສົ່ງເສີມການອຸດສາຫະກໍາທ້ອງຖິ່ນ. ພຣະອົງຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສ້າງເປັນສະຫະກອນສິນເຊື່ອສັງຄົມ.