Tharpa Choling Gompa,ຫນຶ່ງໃນເກົ່າແກ່ຮາມ... - Secret World

Tirpai, Kalimpong, West Bengal 734316, India
8 views

Mary Cuomo

Description

Tharpa Choling Gompa,ເກາະກ່ຽວກັບການ Tirpai ດເນີນພູ,ເປັນຫນຶ່ງຂອງເນື້ອເກົ່າແກ່ໃນ Kalimpong ພາກພື້ນ. ຂອງກັບ Gelug ນິກາຍແລະຫົວຫນ້າຣະວິນຍານທາງວິນຍາຜູ້ນຳ-ອົງດາໄລລາມະ.ເນື້ອໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍການເຮືອນ Geshe Rinpoche Ngawang Kalsang ໃນປີ ໑໙໑໒. ຫວັດສາດເວົ້າວ່າເຮືອນ Geshe Rinpoche ຊີວິດຢູ່ໃນ Kalimpong ໃນ ໑໙໐໖ ໃນເວລາທີ່ເຂົາມາກັບອິນເດຍສໍາລັບການຂວ້ຳແລະການເກັບຢາພື້ນເມືອງພືດຈາກອິນເດຍ,ເນປານແລະສະບູ. ໃນການຮ້ອງຂໍຂອງທິເບດສິນຄ້າແລະບາງ Bhutanese ຜູ້ນໍາດໍາລົງຊີວິດໃນ Kalimpong ການສ້າງຕັ້ງເປັນເນື້ອທີ່ບໍ່ມີ,Rinpoche ຈັດຕັ້ງນີ້. ໂດຍຫໍຫິຢູ່ລະຈາກທັງສອງດ້ານ,ສະຖານທີ່ນີ້ແມ່ນຜູກມັດຈະໃຫ້ທ່ານຈິດສັນຕິພາບ.