Salla Njëqindvjeçare. ... - Secret World

Wroclaw, Polonia
8 views

Francesca Spider

Description

Salla Njëqindvjeçare, një piketë në historinë e arkitekturës së përforcuar konkrete, u ngrit në 191-1913 nga arkitekti Maks Berg si një ndërtesë rekreative me shumë qëllime, e vendosur në Terrenet E Ekspozitës. Në formë është një strofë simetrike me një hapësirë të gjerë qendrore që mund të ulë rreth 6,000 persona. Kupola 23 metra e lartë është e mbushur me një fener në çelik dhe xham. Salla Njëqindvjeçare është një punë pioniere e inxhinierisë dhe arkitekturës moderne, e cila paraqet një shkëmbim të rëndësishëm ndikimesh në fillim të shekullit të 20-të, duke u bërë një referencë kyçe në zhvillimin e mëpasshëm të strukturave konkrete të përforcuara.