Vroclavas: Šimtmečio Salė... - Secret World

Wroclaw, Polonia
22 views

Ria Queen

Description

Šimtmečio salė, gelžbetoninės architektūros istorijos orientyras, architektas Maxas Bergas 1911-1913 m.buvo pastatytas kaip daugiafunkcinis rekreacinis pastatas, esantis parodų aikštelėse. Forma yra simetriška keturkampė su didžiule apskrita centrine erdve, kurioje gali sėdėti apie 6000 žmonių. 23m aukščio kupolas yra papildytas žibintu iš plieno ir stiklo. "Centennial Hall" yra novatoriškas šiuolaikinės inžinerijos ir architektūros darbas, kuris eksponuoja svarbų įtakos pasikeitimą 20-ojo amžiaus pradžioje, tapdamas pagrindine nuoroda į vėlesnę Gelžbetoninių konstrukcijų plėtrą.