Breslavia ແມ່ນຫນຶ່ງໃນເກົ່າແກ່ເມືອງໃນໂປ... - Secret World

Wroclaw, Polonia
15 views

Gemma Solomon

Description

Breslavia ແມ່ນຫນຶ່ງໃນເກົ່າແກ່ເມືອງໃນໂປແລະຫມບັດຂອງວັດທະນະທໍາ.ທຸກຄົນຮັກ Breslavia ແລະມັນເປັນການງ່າຍທີ່ຈະເບິ່ງວ່າເປັນຫຍັງ. Breslavia ນຖານກ່ຽວກັບການ Odra ນ້ໍາ,ທີ່ມີຂອງຕົນ ໑໒ ເກາະ,໑໓໐ ຂົວແລະນ້ໍາສາທານ,ແມ່ນ idyllic,ແລະງາມໄວ້ໃນວິຫາເກາະແມ່ນການປິ່ນປົວສໍາລັບ lovers ຂອງກໍລະນີຖາປັດຕະຍະ.ເມືອງເກົ່າຂອງ Breslavia ແມ່ນຊື່ສະຖານທີ່. Breslavia ຕົ້ນຕໍຂອງຕະຫຼາດເປັນຄັ້ງທີສອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂປແລນ,ຫຼັງຈາກນັ້ນວ. ມັນຄົງມີຊີວິດໃຊ້ເວລາທັງທີ່ເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນແລະການທ່ອງທ່ຽວເກັບໍ່ມີ. ທ່ານຈະປະຫລາດໃຈໂດຍການຟື້ນຟູອາຄານ,ຮ້ານອາຫານ,ຮ້າງແລະສຸດທ້າຍໂດຍຫໍເມືອງໄດ້ເຊິ່ງເປັນຫນຶ່ງໃນສໍາຄັນທີ່ສຸດຕົວຢ່າງຂອງກໍລະນີທີ່ສະຖາປັດຕະໃນພາກກາງແລະພາກຕາເວັນອອກເອີຣົບ.ເກົ່າແກ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງນະຄອນໄດ້,Ostrow Tumski,ນີ້ແມ່ນຄັ້ງເກາະໃນ Odra ນ້ໍາແລະມັນແມ່ນທີ່ນີ້ວ່າປະຫວັດສາດຂອງ Wroclaw ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ. ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ຄັດຄ້ານການຢ້ຽມຢາມຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນວິຫານຮ່ວມໃນໂຢຮັນ.