Montserrat ikonik në Kataloni... - Secret World

Montserrat, 08691, Barcellona, Spagna
6 views

Laiqa Bormann

Description

Montserrat ikonik në Kataloni, është një vend i shkëlqyer për t'u vizituar. Në 1236 metra e lartë, kjo përrallë si tërheqja shpirtërore është pika më e lartë e ulësive katalane. Rrethuar nga një park natyror dhe formuar nga elementët e natyrës, formacionet E rrokut Montserrat duhet të shihen, nëse jo për arsye fetare atëhere thjesht për pikëpamjet befasuese panoramike anembanë Catalonia.it besohet se në shekullin e nëntë të katërtë Të Kishave janë ndërtuar në Malin Montserrat (Shën Maria, Shën Ajsëll, Shën Pjetri dhe Shën Martin). Besohet se janë banuar Nga Murgjit vetmitarë që jetonin një jetë të vetmuar lutjeje. Sot vetëm një Nga Këto Kisha është Ende Në Rrugën E Shën Ajsullit.