Lonavala chikk... - Secret World

Lonavala, Maharashtra, India
6 views

Moira Lane

Description

Anu-ano ang iba ' t-ibang uri ng klima sa Asya?Ang ilang pangunahin at kilalang pagkakaiba nito sa wikain ng Maynila ay ang paggamit ng salitang ire sa halip na ito, dine sa halip na dito at GA sa halip na ba.