Lonavala chikk... - Secret World

Lonavala, Maharashtra, India
9 views

Nadia Boldi

Description

Lonavala çikki është një çikki, i quajtur Nga Lonavala një qytet Në qarkun Pune Të Maharashtra India.Zanafilla e saj shtrihet në një gud dani/ gudani/ gurdani bërë nga jaggery, arra tokësore dhe ghee, shitur Nga Maganal Agarual I vërtetë nga dyqani I tij I ëmbël i mishit në Lonavala, kjo u paketua nga autoritetet hekurudhore dhe u shit për të trainuar udhëtarët midis Lonavalës dhe Mumbai, të inkurajuar nga Ky Agaral i quajtur gud dani "Magnal Chikki" megjithatë ai u bë dhe u bë I quajtur Lonavala çikki.