Lonavala chikk... - Secret World

Lonavala, Maharashtra, India
1 views

Ronda Button

Description

Lonavala chikki bir chikki emas, Lonavala nomidagi Maharashtra Hindiston Pune tumanidagi shahar.Uning ibtido Gud dani deb nomlangan shirin yotar/ goddani/ gurdani jaggery yasalgan, zamin yong'oq va ghee, Lonavala uning shirin go'sht do'kondan Real Maganlal Agarwal tomonidan sotilgan, bu temir yo'l organlari tomonidan joylashtirilgan va Lonavala va Mumbay o'rtasida sayohat o'rgatish sotildi, bu Agarwal nomi gud dani tomonidan da'vat &Quote;Maganlalalki"e; biroq u bo'ldi va Lonavala o'rtasida sayohat o'rgatish sotildi, chikki.