Bahamas:ການຈອດຢູ່ໃນ Taino ຫາດຊາຍ... - Secret World

Taino Beach, Bahamas
35 views

test56 De Falco

Description

ທີ່ສຸດ Taino ນແມ່ນລ້ຳຄ່າຂອງການ Freeport/Lucaya ພາ. ຊ່ອງໄດ້ຮັບການເຊົ່າຈາກປູ່ Bahama Port ສິດອໍານາດສໍາລັບການ ໙໙ ປີແລະໄດ້ຮັບການພັດທະນາເຂົ້າໄປໃນເຂດພື້ນທີ່ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການມັກໂດຍທັງສອງ Bahamians ແລະຢ້ຽມຢາມ. ການດຽວກັນ-ຮັກສາຖານແມ່ນປະທັບໃຈແລະຈະຂໍອຸທອນເພື່ອຄົນຈາກທຸກຍ່າງຂອງຊີວິດ. ມີຫ້ອງນຖານ,playground ອຸປະກອນແລະນັ່ງເຂດ. ຈໍາຄວາມທ້າຍປີປະທານຂອງປູ່ Bahama Port ສິດອຳນາດ,Mr. ເວີ St. George,ເປັນຄູຊັດເຈນສະແດງຢູ່ໃນຊາດ. ເສັ້ນທາງຢ້ຽມຢາມອະນຸຍາດ meander ໂດຍຜ່ານການລັກສະນະຮັກສາແລະນົກວິຫານແລະ Bahama ຂອງເຜົ່າພື້ນພືດແມ່ນເນັ້ນເສັ້ນທາງເດີນ.ນີ້ດຶງດູດຖານແມ່ນສະຖານທີ່ສໍາລັບການຈໍານວນຂອງກິດຈະກໍາທີ່ສໍາຄັນ,ລວມທັງການປະຈໍາປີ Junkanoo ຮ້ອນງານບຸນ.