Clifton ມໍລະດົກແຫ່ງຊາ... - Secret World

Nassau, Bahamas
14 views

Lara Montalcino

Description

ໃນ Clifton ມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ,ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂອງປະຫວັດສາດແລະວັດທະນະົກຂອງສາມທີ່ສໍາຄັນກຸ່ມທີ່ມີຜົນກະທົບກ່ຽວກັບປະເທດ:ການ Lucayans,ການ Loyalists ແລະກິລາ. ຄຸ້ມຄອງໂດຍ Clifton ມໍລະດົກສິດອຳນາດ,Clifton ມໍລະດົກຈອດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນມິຖຸນາ ໒໐໐໔ ເພື່ອຮັກສາຜົນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນຂອງ Bahamas ໄດ້,ແລະໄດ້ຈອດຢ່າງເປີດປະຕູຂອງຕົນໃນເດືອນເມສາ ໒໐໐໙. ຍ່າງຕາມຫຼເສັ້ນທາງຕະຫຼອດຈອດຈະເປີດເຜີຍຊະນິດຂອງລະບົບນິເວດ,ເຊັ່ນເນີ coppice,ຜາ,ແຄມນ້ຳ,ຄື,ຣ໊ shorelines,ຊາຍຫາດຊາຍ,ແລະຕ່າງກັນປາ. ທ້ອງຖິ່ນສັດປະກອບ songbirds,wading ນົກ,seabirds,ແລະສັດປ່າອື່ນໆ. ທ່ານສາມາດຄວາມສຸກນ້ໍາ,ການຫາປາ,ການຍ່າງປ່າ,ແຄມ,ຢາ,birdwatching,ແລະ picnicking ນ.