Turku | Muzeum Ship Sixhin... - Secret World

Linnankatu 60, 20100 Turku, Finlandia
31 views

Bella Hadid

Description

Anija muzeum Sixhin është një bark me tre drejtues që shfaq jetën dhe teknikat e ndërtimit të anijeve të marinarëve në fund të shekullit të 19-të. E hapur vetëm gjatë muajve të verës.