Múzeum umenia Wäinö Aaltonen... - Secret World

Itäinen Rantakatu 38, 20810 Turku, Finlandia
29 views

Monica Seydoux

Description

Wäin Museum Aaltonen Museum of Art (Fínsky: Wäin.Aaltosen museo) alebo WAM skrátka, je múzeum umenia v strednom Turku, Fínsko venovaná predovšetkým modernému umeniu. Múzeum sa nachádza na východnom brehu rieky Aura. Stála expozícia je založená na umeleckej zbierke mesta Turku, ktorá zahŕňa veľkú zbierku diel fínskeho umelca a sochára Wäin.Aaltonena. Dočasné výstavy sa zameriavajú na fínske a medzinárodné moderné umenie.