Turku Múzeum Umenia... - Secret World

Aurakatu 26, 20100 Turku, Finlandia
11 views

Ranita Kotak

Description

Rozmanité a kvalitné výstavy Turku Art Museum predstavujú fascinujúci svet umenia, od klasických diel až po najnovšie súčasné umenie. Okrem pestrého výstavného programu múzeum ponúka mnoho ďalších aktivít, ako aj krásnu múzejnú atmosféru, v ktorej sa môžete stretnúť a stýkať.