Finlanda: Muzeumi I Farmacisë... - Secret World

Västra Strandgatan 13, 20100 Åbo, Finlandia
5 views

Tanya Jefferson

Description

Muzeu I Farmacisë do t'ju çojë në historinë e mjekësisë. Shtëpia Kuensel tregon jetën dhe shtëpinë e zotërisë në Turkun e shekullit të 18-të.Shtëpia Kuensel është shtëpia më e vjetër prej druri në Turku, Finlandë. Janë borgjezët që po strehohen nga kohët autarkike që kanë mbijetuar në tërësinë e tyre. Shtëpia u ndërtua afërsisht në vitin 1700 në një zonë që u rezervua për fisnikërinë në planin e qytetit të përbërë nga Peter Brahe në 1652.