ຕົ້:ນະຄອນຂອງແສງຕາເວັນ... - Secret World

Golfo di Napoli, Italia
35 views

Mia Gates

Description

ຕົ້ນແມ່ນນະຄອນຂອງແສງຕາເວັນແຕ່ວ່າຂ້າງເທິງທັງທະເລ,ກັບທີ່ມັນໄດ້ໃກ້ຊິດເປັນສໍາພັນ,ທັງສອງວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວ,ຂໍຂອບໃຈກັບຄວາມງາມທໍາມະຊາດທີ່ອ່າວສະເຫນີ. ສໍາລັບເຫດຜົນເຫຼົ່ານີ້,ວິທີທີ່ດີທີ່ຈະມີຄວາມສຸກ Neapolitan ງາມ,ໂດຍສະເພາະໃນລະດູຮ້ອນ,ເປັນໂດຍການຢ້ຽມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໂດຍການທະເລ.