Kilpisjärvi:ຫນຶ່ງໃນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ໝູ່ບ້ານໃນ Lap... - Secret World

9046 Enontekiö, Finlandia
20 views

kelly Bergman

Description

ເຖິງວ່າຈະມີຂະຫນາດນ້ອຍ,Kilpisjärvi ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຂອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດບ້ານໃນ Enontekiö ເທດສະບານຂອງກັນ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນດຶງດູດແມ່ນຈືງເອີ້ນວ່າສາມປະເທດ Cairn. ມັເຄື່ອງຫມາຍພູ tripoint ແລະເປັນບ່ອນທີ່ຊາຍແດນຂອງຟິນແລນ,ປາແລະນອກແວຕອບສະຫນອງ. Saana ພູ,ຊຶ່ງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການປະຈຸບັນລະດັບພູມີ,ແລະການສຶ Kilpisjärvi ຂ້າງລຸ່ມນີ້ມັນແມ່ນສຸດຂອງບ້ານ,ການດຶງດູ hikers ແລະ backpackers ໃນລະຫວ່າງທັງສີ່ລະດູການ.