Halti|ຟິນແລນຂອງທີ່ສູງທີ່ສຸດ,ເປັນສະຖານທີ່ສັ... - Secret World

Halti
51 views

Ranita Jones

Description

Halti ທ່ານສາມາດຄົ້ນພົບຟິນແລນຂອງທີ່ສູງທີ່ສຸດຢູ່ໃນ Halti,ພູມີສວຍງາຣ໊ອກທິວທັດທີ່,ຕັ້ງຢູ່ໃນ Lapland ກ່ຽວກັບຊາຍແດນຂອງນໍເວແລະຟິນແລນ. ເນີ Laplanders ພິຈາລະ ໑,໓໒໓ ແມັດສູງສຸດທີ່ສູງທີ່ບໍລິສຸດສະຖານທີ່. ທ່ານສາມາດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຄຸນໃນລະຫວ່າງເຂົ້າຮ່ວມ,ແຕ່ສະພາບທີ່ຮ້າຍໄລຍະລະດູການເຮັດໃຫ້ມັນຫຍຸ້ງຍາກ. ໄດ້ມີການຍັງສາມາດຫາກິນເປັນພູເຂົາແມ່ນຢູ່ໃນເຄິ່ງກາງຂອງຖິ່ນກັນດານແລະບໍ່ມີໂຮງແຮມກ່ຽວກັບວິທີການ,ແຕ່ຈໍານວນຫຼາຍແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍການເຮັດໃຫ້ຂອງຕົນເອງຜ້າ.