aoshima-secret-world

aoshima-secret-world

Aoshima ເກາະແມ່ນຫນຶ່ງກ່ຽວກັບອາຍແກັເປັນ"ຫມູ່ເກາະ"... - Secret World

Aoshima, Miyazaki, Miyazaki Prefecture 889-2162, Giappone

Ronda Miles
by Ronda Miles
4

Overview

Aoshima ເກາະແມ່ນຫນຶ່ງກ່ຽວກັບອາຍແກັເປັນ"ຫມູ່ເກາະ"ປະມານຍີ່ປຸ່ນ,ຂະຫນາດນ້ອຍສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໄລ່ຊາວກວ່າປະຊາຊົນ. ໃນ Aoshima ຫຼາຍກ່ວາເປັນຮ້ອຍແມວລ່າເກາະໄດ້,ດັດຜົມໃນການປະຖິ້ມບ້ານເຮືອນຫຼື strutting ກ່ຽວກັບຢູ່ໃນທີ່ງຽບປາບ້ານ. ແມວຈໍານວມະນຸດທີ່ຫົກທີ່ຫນຶ່ງໃນເກາະ. ບໍ່ດົນມານີ້ກາຍເປັນທີ່ນິຍອອນໄລນ໌,ຂະຫນາດນ້ອຍ Aoshima ໄດ້ເຫັນຢ່າງຊັເພີ່ມຂຶ້ນໃນການທ່ອງທ່ຽຢ້ຽມຢາມ,ອບງໍາມມືຂອງຊາວຖາວອນ.