અર્જેન્ટીના | Salta અને Lerma વેલી... - Secret World

Salta, Provincia di Salta, Argentina
2 views

Ria Queen

Description

સ્થિત ઉત્તરપશ્ચિમ અર્જેન્ટીના માં Lerma ખીણ, Salta છે એક જીવંત શહેર છે કે ચાલ લય તેના પ્રખ્યાત લોક સંગીત છે, જે લગ્ન તત્વો સ્પેનિશ સંગીત પરંપરાઓ સાથે ગીતો વિશે આર્જેન્ટિના ગ્રામ્ય જીવન છે. આ Salta પ્રાંત છે પણ એક અર્જેન્ટીના અગ્રણી વાઇન-વધતી વિસ્તારો છે, જેમાં કેટલાક સૌથી આત્યંતિક વાઇનયાર્ડ આ ગ્રહ પર. પર આવેલું નીચલા અક્ષાંશો અને ઉચ્ચ ઊંચાઇએ કરતાં સૌથી વિશ્વની વાઇનયાર્ડ, આબોહવા માટે એકદમ અનુકુળ છે વીટીકલ્ચર.