બાલી માતાનો માઉન્ટ Kıratlı | Penglipuran ગ... - Secret World

Jl. Penglipuran, Kubu, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80661, Indonesia
13 views

Sandra Manke

Description

અપ હાઇલેન્ડઝ બાલી માતાનો માઉન્ટ Kıratlı છે Penglipuran ગામ, 700 મીટર સમુદ્ર સપાટીથી. જ્યારે આ ગામ આધુનિક સુવિધાઓ સમાવેશ થાય છે, એક સુપરમાર્કેટ અને ફોન દુકાન, આસપાસના શકે છે તમે મૂર્ખ માનતા માં તમે કર્યું પદેથી માં એક સમય દોરા. સ્થાનિકો ગર્વથી પછી જુઓ તેમના ઘરો છે, જે ઘણા સાથે શણગારવામાં જટિલ કોતરણીના અને મૂળ છાપરાનું, અસ્તર લેવું રસ્તાઓ સુધી આ ભવ્ય મંદિર છે.