કેન્યા | લામુ, એક સચવાય સ્વાહિલી સમાધાન... - Secret World

Lamu, Kenya
38 views

Yuriko Fukada

Description

લામુ, એક સચવાય સ્વાહિલી સમાધાન છે, કેન્યા સૌથી જૂની સતત-વસવાટ નગર છે. એકવાર એક હબ માટે કવિતા, રાજકારણ અને કલા અને હસ્તકલા, તે હવે એક hubbub વેપાર, મસ્જિદો અને તે પણ એક ગધેડો આવનાર છે. Sunrises અને સૂર્યાસ્ત નથી ચૂકી શકાય છે, કારણ કે આ નગર બની જાય છે ભઠ્ઠી માં શેકવામાં રે sallow નારંગી, pinks અને purples. તેમ છતાં, એક યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ છે, તે પણ નામ આપવામાં આવ્યું 'તરીકે ધાર પર હોય છે' અટલ નુકસાન હતો અને માત્ર સલામત ગણવામાં આવે મુસાફરી કરવા માટે 2012 થી.