આ જહાજમાં કોલસા ભરવાનો ડબ્બો હિલ સ્મારક... - Secret World

Monument Sq, Charlestown, MA 02129, Stati Uniti
5 views

Valeria Bejo

Description

આ જહાજમાં કોલસા ભરવાનો ડબ્બો હિલ સ્મારક એક સ્મારક છે આ યુદ્ધ જહાજમાં કોલસા ભરવાનો ડબ્બો હિલ, પર સ્થાન લીધું હતું જે 17 જૂન 1775 વચ્ચે બ્રિટિશ આર્મી અને સૈન્ય મેસેચ્યુસેટ્સ, કનેક્ટિકટ, ન્યૂ હેમ્પશાયર, અને રોડે આઇલેન્ડ શરૂઆતમાં અમેરિકન ક્રાંતિ. બ્રિટિશ સેના અત્યાર સુધી વધુ સારી રીતે સજ્જ છે અને સારી રીતે તાલીમ આપવામાં કરતાં અમેરિકન સૈન્ય, જો કે, આ પ્રખ્યાત ઓર્ડર "નથી ત્યાં સુધી આગ તમે જુઓ ગોરા તેમની આંખો" ઉદભવેલા આ યુદ્ધ અને આભારી એક અમેરિકન colonialist દર્શાવે છે મક્કમતા સાથે જે અમેરિકન સૈન્ય લડ્યા. જહાજમાં કોલસા ભરવાનો ડબ્બો હિલ સ્મારક બેસે માથે જાતિ માતાનો હિલ, જેના પર સૌથી વધુ આ યુદ્ધ જહાજમાં કોલસા ભરવાનો ડબ્બો હિલ હતી ખરેખર લડ્યા હતા, જોકે, યુદ્ધ બાદ નામ આપવામાં આવ્યું છે આ પક્ષો' ઉદ્દેશ ધ્યેય, જહાજમાં કોલસા ભરવાનો ડબ્બો હિલ. જહાજમાં કોલસા ભરવાનો ડબ્બો હિલ સ્મારક છે ઑબલિસ્ક ઉભા 221 ફુટ ઊંચી હોય છે, જે મુલાકાતીઓ દાખલ કરી શકો છો અને તે પણ ચઢી (270 પગલાંઓ) માટે ટોચ પર અદભૂત દ્રશ્યો તેના નિરીક્ષણ ડેક.