મિયામી | ખાડી પિગ મ્યુઝિયમ... - Secret World

Baia dei Porci, Cuba
10 views

Miriam De Falco

Description

ખાડી પિગ મ્યુઝિયમ મિયામી, ફ્લોરિડા માટે સમર્પિત છે 2506 બ્રિગેડ, આ જૂથ છે, જે હાથ ધરી નિષ્ફળ પ્રયાસ દ્વારા ઉથલાવી પાડવા ક્યુબન નેતા ફિડલ કાસ્ટ્રો. ખાડી પિગ આક્રમણ હાથ ધરવામાં આવી હતી દ્વારા ક્યુબન બહાર રહેતા લોકોએ દ્વારા આધારભૂત સીઆઇએ અને અમને સરકાર હેઠળ પ્રમુખ જ્હોન એફ કેનેડી. એપ્રિલ 1961, લગભગ 1,400 લડતા પર ઉતર્યા ખાડી માં પિગ ક્યુબા ના ધ્યેય સાથે દૂર કાસ્ટ્રો. આ વિશાળ બહુમતી 2506 બ્રિગેડ કેપ્ટિવ લેવામાં આવી હતી, ઘણા અન્ય રહી માર્યા હુમલો છે. એકંદરે, ખાડી પિગ આક્રમણ કરવામાં આવી હતી એક મુખ્ય સ્ત્રોત અપમાન કરવા માટે કેનેડી માતાનો વહીવટ અને માત્ર સેવા આપી હતી કથળી તણાવ આ શીત યુદ્ધ. ખાડી પિગ મ્યુઝિયમ મિયામી ઘરો એક નાના સંગ્રહ વસ્તુઓ, ફોટોગ્રાફ્સ અને દસ્તાવેજોને લગતા બે પિગ.