Venedig | Giovanni Antonio da Pordenone... - Secret World

Campo dei Frari, 3063, 30125 Venezia VE, Italia
23 views

Sabrina Miles

Description

År 1528 anförtrodde skolan dekorationen av kupolen till Giovanni Antonio da Pordenone, som slutade om några månader freskerna som skildrade: Transfigurationen ovanför det höga altaret; Gud Fadern i härlighet i kupolen; de fyra evangelisterna i plumes; åtta episoder av Gamla Testamentet på trumman; kyrkans fyra läkare på Lunetterna. Tyvärr kvarstår få fragment av denna cykel av fresker. Presbyteriet målades också mellan 1764 och 1767 av Giuseppe Angeli, som försökte respektera den tidigare freskens ikonografi men översatte det som det var oundvikligt på det typiska språket från artonhundratalet. Följaktligen är Transfigurationen, den eviga Fadern i ära, evangelisterna och kyrkans läkare som vi ser idag verk utförda under artonhundratalet.