Piacenza / wspinaczka do Kopuły Katedry... - Secret World

29121 Piacenza PC, Italia
43 views

Jessica Markle

Description

Od trzeciego poziomu Muzeum rozpoczyna się wspinaczka (z obowiązkowym akompaniamentem) do kopuły. Wspinaczka odbywa się poprzez średniowieczne ścieżki w grubszych murach, spiralnych schodach, strychach i zapewnia nieprzerwany spektakularny widok zarówno na miasto, jak i wnętrze katedry. Spotykając instalacje współczesnych artystów, docierasz do poddasza nawy centralnej z dostępem do loggii bębna kopułowego. Pokaz świateł towarzyszy wizji cyklu malarstwa, wykonane przez Giovanni Francesco Barbieri powiedział, I wojny, między 1626 i 1627 roku, w kontynuacji pracy rozpoczętej przez Pierre Francesco Mazzucchelli powiedział Morazzone; na całym obwodzie kopuły staje się możliwe, aby zobaczyć w pobliżu prorocy Dawid, Izajasz, Aggeusz, Ozeasz, Zachariasz, Ezechiel, Micheasz, Jeremiasz, lunety, w którym naprzemiennie epizody z dzieciństwa Jezusa Chrystusa – Zwiastowanie pasterzy, Kult pasterzy.prezentacja w świątyni i ucieczka do Egiptu – i osiem uroczych Sibille.