کوفته... - Secret World

38011 Sarnonico TN, Italia
10 views

Uma Thurman

Description

کوفته مانند بسیاری از غذاهای دیگر از دهقان سنت متولد شد به منظور استفاده از مواد اولیه که در غیر این صورت خطر انداخته اند به هدر رفتن مانند نان تهیه شده و برای چند روز به آن اضافه شد مواد تشکیل دهنده دیگر مانند luganega یا ذره پنیر و سبزیجات است. Dumplings in broth دستور العمل معمولی است و قطعا در شب های سرد زمستانی ایده آل است: