dumplings-secret-world

dumplings-secret-world

ການ Dumplings... - Secret World

38011 Sarnonico TN, Italia

Karen Saldana
by Karen Saldana
4

Overview

ການເທື່ຈໍານວນຫຼາຍເຊັ່ນອາຫານອື່ນໆຂອງກອງປະເພນີ,ໄດ້ເກີດຢູ່ໃນຄໍາສັ່ງທີ່ຈະນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບທີ່ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ໄປເສດເຫລືອ,ດັ່ງກ່າວເປັນເຂົ້າຈີ່ກະກຽມສໍາລັບມື້ຫຼາຍ,ທີ່ໄດ້ຖືກເພີ່ມປະກອບອື່ນໆເຊັ່ນ luganega ຫຼືຈຸດ,ເນີຍແຂງແລະພືດຜັກ. Dumplings ໃນນກໍາລັງສູດປົກກະຕິແລະມີຄວາມເຫມາະສົມກັບດູແລ: