zelten-adige-secret-world

zelten-adige-secret-world

Zelten, मीठो क्रिसमस को अल्टोपराग्वे adige... - Secret World

Alto Adige, Italia

Maya Genius
by Maya Genius
8

Overview

Zelten छ एक विशिष्ट क्रिसमस मिठाई देखि Trentino अल्टोपराग्वे adige मा. प्रत्येक परिवार jealously पाउँछ यसको आफ्नै नुस्खा को यो विशेष रोटी त्यो समयमा तयार छ, दिन को आगमन र त्यसपछि खाएको समयमा Natale.पदार्थ मा एक फल रोटी, एक मिश्रण को पूर्वीय मसला, दक्षिणी फल र दक्षिण Tyrolean भलाइ.