Zelten, இனிப்பு கிறிஸ்துமஸ் டிரெண்டினோ ஆல்... - Secret World

Alto Adige, Italia
9 views

Ronda Bryenne

Description

Zelten ஒரு பொதுவான கிறிஸ்துமஸ் இனிப்பு இருந்து டிரெண்டினோ ஆல்டொ அடிக். ஒவ்வொரு குடும்ப பொறாமையுடன் காக்கிறது அதன் சொந்த செய்முறையை இந்த சிறப்பு ரொட்டி தயார் என்று போது நாட்கள் வருகைக்கு பின்னர் சாப்பிட்டு போது கிறிஸ்துமஸ்.பொருள் ஒரு பழம், ரொட்டி, ஒரு கலவை ஓரியண்டல் மசாலா, தெற்கு பழங்கள் மற்றும் தென் டைரோலீன் நன்மை.