zelten-trentino-adige-secret-world

zelten-trentino-adige-secret-world

Zelten,ຫວານຂອງວັນຄຣິດ Trentino ເລິ Adige... - Secret World

Alto Adige, Italia

Ranita Blake
by Ranita Blake
5

Overview

Zelten ເປັນປົກກະຕິວັນຄຣິດ dessert ຈາກ Trentino ເລິ Adige. ແຕ່ລະຄອບຄ jealously ປົກຂອງຕົນເອງຂອງຫມາກພິເສດເຂົ້າຈີ່ວ່າແມ່ນການກະກຽມໃນລະຫວ່າງວັນຂອງການມາເຖິງແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກິນໄດ້ໃນລະຫວ່າງ Natale.ໃນສານເສບຕິດແມ່ນເປັນຫມາກໄມ້ເຂົ້າຈີ່,ນປະສົມຂອງເຄື່ອງເທດ,ພາກໃຕ້ຂອງຫມາກໄມ້ແລະໃຕ້ Tyrolean ດີງາມ.