Zelten,ຫວານຂອງວັນຄຣິດ Trentino ເລິ Adige... - Secret World

Alto Adige, Italia
10 views

Ranita Blake

Description

Zelten ເປັນປົກກະຕິວັນຄຣິດ dessert ຈາກ Trentino ເລິ Adige. ແຕ່ລະຄອບຄ jealously ປົກຂອງຕົນເອງຂອງຫມາກພິເສດເຂົ້າຈີ່ວ່າແມ່ນການກະກຽມໃນລະຫວ່າງວັນຂອງການມາເຖິງແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກິນໄດ້ໃນລະຫວ່າງ Natale.ໃນສານເສບຕິດແມ່ນເປັນຫມາກໄມ້ເຂົ້າຈີ່,ນປະສົມຂອງເຄື່ອງເທດ,ພາກໃຕ້ຂອງຫມາກໄມ້ແລະໃຕ້ Tyrolean ດີງາມ.