مونته فیور کونکا... - Secret World

47834 Montefiore Conca RN, Italia
6 views

Loredana Sico

Description

غوطه ور در استان ریمینی ، بین تپه ها و جنگل ها ، یک قلعه است که چشم خود را تسخیر وجود دارد. این است که از مونته فیور کونکا, با معماری کامل و عاشقانه آن. این روستا, پر از جذابیت, به یک داستان عشق غم انگیز مرتبط, یکی بین کاستانزا مالاتستا و یک کماندار جوان کسی که با او در عشق افتاده بود. عشق ممنوعه که منجر به قتل دو پسر شد. با توجه به بسیاری از افسانه ها شما هنوز هم می تواند روح خود را معلق در هوا در قلعه را ببینید. نادر بودن محیط طبیعی که مونته فیور را احاطه کرده است همزیستی درختان زیتون و شاه بلوط در منطقه ای نزدیک به دریا است. در Ventena ولی شما می توانید ببینید حضور خارپشت, گوزن, گوزن و گراز وحشی در منطقه حفاظت شده از غارهای Onferno شما می توانید برخی از حفره جالب از یک Speleological و ناتورالیستی نقطه نظر.