Montefiore Conca... - Secret World

47834 Montefiore Conca RN, Italia
12 views

Molly Sue

Description

ແພ່ໃນແຂວງຂອງ Rimini,ລະຫວ່າງເນີນພູແລະປ່າໄມ້,ມີສົງຄາມທີ່ຈະເອົາຊະຕາຂອງທ່ານ. ມັນແມ່ນວ່າຂອງ Montefiore Conca,ມີທີ່ດີເລີດແລະ romantic ປັດຕະຍະ. ບ້ານນີ້,ອັນເຕັມທີ່ຂອງເຫນ່,ແມ່ນຕິດພັນກັບການສຶກເລື່ອງ,ຫນຶ່ງໃນລະຫວ່າງ Costanza Malatesta ແລະຊາວຫນຸ່ມນູທີ່ມີໃຜທີ່ນາງໄດ້ຫຼຸດລົງໃນຮັກ. ເປັນຜູ້ຖືກຫ້າມຮັກທີ່ເຮັດໃຫ້ການຄາດຕະກໍາຂອງທັງສອງເດັກນ້ອຍຊາຍ. ອີງຕາມການຈໍານວນຫຼາຍຫມາຍທີ່ທ່ານຍັງສາມາດເບິ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າວິນຍານຫັນໃນສົງຄາ. ທີ່ຫາຍາກຂອງທໍາມະຊາດແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ອ້ອມ Montefiore ແມ່ຂອງເວີແລະແກ່ນຕົ້ນໄມ້ໃນເຂດພື້ນທີ່ໃກ້ຊິດກັບທະເລ. ໃນ Ventena ຮ່ອມພູທ່ານສາມາດເບິ່ງມີຂອງ porcupines,roe ກວາງແລະສັດ,ໃນຂະນະທີ່ໃນເຂດປ່າສະຫງຂອງຖ້ໍາຂອງ Onferno ທ່ານສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມບາງທີ່ຫນ້າສົນໃຈໂກນຈາກ Speleological ແລະ naturalistic ຈຸດຂອງການເບິ່ງ.