நீங்கள் கண்டறிய வேண்டும் என்று millenary ந... - Secret World

Via della Rocca, 8, 40066 Pieve di Cento BO, Italia
3 views

Sanja Kotak

Description

நீங்கள் கண்டறிய வேண்டும் என்று millenary நிகழ்வுகள் நகரம் ' லா தேவதை டி Cento? அது பாதுகாக்கப்பட்ட மூலம் இடைக்கால கோட்டை ' லா தேவதை டி Cento, இன்னும் நன்றாக பாதுகாக்கப்படுகிறது இன்று, எங்கே நீங்கள் உடனடியாக அடையாளம் வைத்து, பெரிய மாஸ்டர் கோபுரம் அதன் இரண்டு அசல் அணுகுகிறது, அந்த பிளவுகளுக்குள் அடிவாரத்தில் படப்பிடிப்பு, பிளவுகளுக்குள் சுவர்களில் இருந்து எந்த வில்லாளர்கள் இழுக்க, இரட்டை கதவுகள் எங்கே drawbridges இருந்தன அறுவை சிகிச்சை. இது ஒரு உதாரணமாகும் இராணுவ பொறியியல் நேரம் பிரத்தியேக தங்க ஒரு ஆயுதப் படைகளை. கோட்டை அமைந்துள்ள மத்தியில் அரண்மனைகள் எமிலியா-ரோமாஞா. உள்ளே உள்ள இரண்டாவது துறையில் வைத்து தெளிவாக தெரியும் சுவடு ஒரு சுமத்தும் நெருப்பிடம் coeval கட்டுமான மற்றும் முழு கணினி கழிப்பறைகள் அடையலாம். உள் அறைகள் வீடு அருங்காட்சியகம் கதைகள் 'லா தேவதை டி Cento இது மூலம், காட்சிகள் மற்றும் வீடியோ பேட்டிகள், சொல்கிறது வரலாற்று நிகழ்வுகள் நகரம்' லா தேவதை டி Cento. பல தசாப்தங்களாக பின்னர் அழுத்தங்கள் மற்றும் புரட்சிகள் உள்ள Centopievese எதிராக ஆயர், சக்தி 1381 ' லா தேவதை டி Cento நீர்வீழ்ச்சி கீழ் அரசு, நகராட்சி Bologna. இந்த சமர்ப்பிப்பு வருகிறது இடையே ஒரு ஒப்பந்தம் 'லா தேவதை மற்றும் போலோக்னீஸ் படைப்பிரிவு வழங்குகிறது என்று சில அத்தியாயங்கள் ஆதரவாக' லா தேவதை டி Cento: amnesties, வரி நிவாரணம் நகரம், உறுதிப்படுத்தல் நிர்வாக பிரிப்பு இருந்து அருகிலுள்ள Cento மற்றும் ஏற்று கோரிக்கை உருவாக்க ஒரு கோட்டை கோட்டை, கட்டப்பட்டது வடிவமைப்பு அன்டோனியோ Vincenzo, மேலும் திறந்த இருந்தனர். இந்த ஏற்பாடு, எண்ணம் உணர்ந்து சித்தப்படுத்து சமீபத்தில் வாங்கியது பிரதேசத்தில் போதிய பாதுகாப்பு சாதனங்கள்.